Orphanet har precis publicerat nya Orphanet Emergencies-blad: Kawasakis sjukdom

För att konsultera det dedikerade Orphanet Emergencies-bladet ANCA-associerad vaskulit

För att konsultera Orphanet Emergency Vasculitis associerad med ANCA sheet sickle cell disease

För att konsultera det dedikerade Orphanet Emergencies-bladet Alpha1-antitrypsinbrist

För att konsultera det dedikerade Orphanet Emergency-bladet


Du kan hitta en länk till alla samlade dokument för nödsituationsriktlinjer som Orphanet har producerat här: Orphanet UrgenciesOrphanet nödsituationsriktlinjer är artiklar som är expertförfattade och granskade. De är avsedda att vägleda hälso- och sjukvårdspersonal i akuta situationer som inträffar hos patienter som drabbats av en av de sällsynta sjukdomarna som anges nedan.