Välkommen till den svenska ingången
till Orphanet

Orphanet Internationella tjänster

Orphanet är en stor europeisk databas som samlar information om alla sällsynta sjukdomar som finns. Databasen har en onlineportal där du kan söka på exakt den sjukdom du är intresserad av att lära dig mer om.

Här hittar du beskrivningar av sjukdomarna, diagnostik och behandling (om sådan finns) samt genetisk information för sjukdomar där den genetiska orsaken är känd. Du kan också ta reda på om det finns forskning eller kliniska prövningar av läkemedel mot den sjukdom du är intresserad av.


  • En inventering och klassificering av sällsynta sjukdomar

  • Inventering, klassificering och uppslagsverk över sällsynta sjukdomar med inblandade gener

  • Inventering av särläkemedel

  • Register över patientorganisationer

  • Register över yrkesverksamma och institutioner

  • Katalog över expertcentra

  • Katalog över medicinska laboratorier som tillhandahåller diagnostiska tester

  • Katalog över pågående forskningsprojekt, kliniska prövningar, register och biobanker

  • Samling av tematiska rapporter

Orphadatas tjänster

Orphanet Scientific knowledge base

Catalogue of expert Resources

Orphanet Nomenclature for coding and associated tools

Ontologies

Vad äR OD4RD?

OD4RD är ett projekt med mål att implimentera Orphakoder i journalsytem


Detta görs för att bland annat möjliggöra bättre vård för patienter och stötta forskning kring sällsynta diagnoser


Lär dig om det pågående projektet OD4RD nedanLäs mer här
Les nouveautés d'Orphanet
Nyheter och länkar