Som ett komplement till Orphanet-webbplatsen underlättar den nya Orphanet Guides-applikationen åtkomst till specifik och praktisk information för medicinska och paramedicinska personal och alla som berörs av hanteringen av en sällsynt sjukdom i deras respektive land.

Bland de inbäddade dokumenten hittar du information tillägnad multidisciplinär hantering av funktionsnedsättningssituationer för 80 sällsynta sjukdomar, samt Orphanet-anteckningsboken "Living with a rare disease in France", som beskriver metoderna för hjälp och fördelar för sällsynta sjukdomar i Frankrike. Orphanet Guides ger också möjlighet att konsultera bladen "Orphanet Emergencies", som beskriver vad man ska göra i händelse av en nödsituation för mer än 100 sällsynta sjukdomar.

Denna ansökan togs fram med hjälp av ministeriet för solidaritet och hälsa, National Solidarity and Autonomy Fund (CNSA) och med stöd av Groupama Foundation for Health.

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inserm.orphanet&gl=FR

Apple Store: https://apps.apple.com/lr/app/orphanet-guides/id1580945870