Dobrodošli na slovenski vstopni strani spletne strani orphanet!

Orphanet mednarodne storitve

Orphanet ponuja več prosto dostopnih storitev:

  • Celostno zbirko redkih bolezni, uvršečnih v kategorije z uporabo polihierarhičnega sistema klasifikacije.
  • Enciklopedijo redkih bolezni z opisom le-teh.
  • Zbirko visoko kakovostnih člankov, objavljenih v strokovnih revijah ali v okviru delovanja specializiranih združenj.
  • Inventar zdravil sirot ter zdravil, namenjenih za zdravljenje redkih bolezni, na vseh stopnjah razvoja, od imenovanja zdravila sirote do avtorizacije zdravila za evropski trg.
  • Seznam specializiranih storitev, ki je preverjen in validiran s strani nacionalnih strokovnjakov, ki delujejo v okviru partnerjev projekta Orphanet.
  • Tematske študije in poročila o horiozontalnih temah: "Orphanet Report Series" (ORS), ki so dostopna v formatu PDF.
  • Orphanews. Mesečnik skupnosti za redke bolezni, ki izhaja v angleškem jeziku in vključuje tako znanstvene kot tudi politično pomembne teme. Izhaja tudi v francoščini in italijanščini.

Orphadata Storitve

Orphanet Scientific knowledge base

Catalogue of expert Resources

Orphanet Nomenclature for coding and associated tools

Ontologies

Aplikacija Orphanet Guides

Navodila za uporabo aplikacije Orphanet Guides: Na voljo je nova verzija

Nova aplikacija Orphanet Guides omogoča dostop do specifičnih in praktičnih informacij za zdravstvene delavce, ki sodelujejo pri obravnavi bolnikov z redkimi boleznimi.

V aplikaciji so zbrani postopki multidisciplinarne obravnave več kot 80 redkih bolezni in Orphanetova beležka »Living with a rare disease in France«, ki vsebuje informacije o oblikah pomoči in ugodnostih za bolnike z redkimi boleznimi v Franciji. Aplikacija ponuja tudi navodila za obravnavo nujnih stanj za več kot 100 redkih bolezni.

Aplikacija je bila pripravljena s pomočjo Ministrstva za solidarnost in zdravje Republike Francije, Nacionalnega sklada za solidarnost in avtonomijo (CNSA) Republike Francije in s podporo Groupama Fundation for Health.

Les nouveautés d'Orphanet
Novice Slovenija

Dogodki